Kutná hora 25 letKutná hora 25 let

Rok 2020 je rokem oslav 25. výročí zapsání města Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Posunujte stránku dolů

Plánované akce

Na této stránce najdete vše, co se týká oslav 25. výročí zapsání našeho města na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Výstavy, konference

Ohlédneme se za uplynulými dvaceti pěti lety v Kutné Hoře i v dalších památkách UNESCO za účasti významných českých i zahraničních odborníků.

Koncerty, vystoupení

Připomeneme toto výročí po hudební i vizuální stránce prostřednictvím klasické hudby, opery, ale i nových směrů a videomappingu.

Doprovodný program

Zacílíme se především na mladé a dětské publikum interaktivním programem zaměřeným na poznávání kutnohorských památek. 

Program oslav

Stáhněte si předběžný program oslav na celý rok 2020. Na upřesnění neustále pracujeme, proto si, prosím, na tomto místě vždy ověřte, zda máte aktuální program.

Program oslav ve formátu PDF (CZ) Celebration program in PDF format (EN)

25 let UNESCO – vzpomínky

Připomeňme si toto významné výročí společně s několika osobnostmi, které před naší kamerou vzpomínají na své osobní dojmy a kroky spjaté s touto událostí.

#
RNDR. IVO ŠANC, CSC.

tehdejší starosta města

#
MGR. MICHAL BENEŠ, CSC.

člen České komise pro UNESCO

#
MUDR. ALEXEJ ŘÍHA

představitel Občanského fóra KH

#
JAROSLAV REZLER

výtvarník, restaurátor

#

Zápis na seznam světového dědictví UNESCO v roce 1995 se stal zásadním momentem v novodobé historii města Kutné Hory. Dlouhodobým úsilím mnoha zástupců státních orgánů, městské samosprávy i soukromých majitelů a církví se podařilo uchovat a obnovit to nejcennější. Je pochopitelné, že zbývá ještě množství dalších památek, které potřebují naléhavou opravu, a také město jako celek vyžaduje citlivý přístup k dalšímu rozvoji.

Lze však jistě právem konstatovat, že Kutná Hora si uchovala svůj jedinečný charakter i výraz a upevnila své trvalé postavení mezi nejvýznamnějšími historickými sídly Evropy.

– PhDr. Aleš Pospíšil –

Celá tisková zpráva (PDF)

Kutná Hora v číslech

V roce 1995 došlo k jednomu z nejvýznamnějších mezníků v novodobé historii Kutné Hory: Historické centrum města s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci bylo zařazeno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

14

Na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO je jen 14 míst v ČR

62

Historické centrum Kutné Hory zaujímá plochu 62 hektarů

393

Kutná Hora skrývá celkem 393 kulturních
památek

2

Vlašský dvůr a chrám sv. Barbory jsou 2 národní kulturní památky

Partneři projektu

Děkujeme všem našim partnerům,
bez jejichž pomoci by nebyla realizace tohoto projektu možná.

#
#
#
#
#
#
#
#